IT palvelukehitys

IT palvelukehitys

IT palvelukehitys pitää sisällään yrityksen omien järjestelmien kehittäminen tuottavammaksi sekä myös asiakkaille, palveluja tuottavien palvelujen alustojen kehittäminen. Kehittämisen lähtökohtana on aina palvelutuotannon varmuus ja jatkuvuus vikatilanteissa. Nämä mitoitetaan vastaamaan määriteltyjä palvelutasovaatimuksia sekä osana elikaarisuunnittelua.